Breaking News
Loading...
May 10, 2013

99 Asmaul Husna (Nama-nama Allah Yang Indah)

7:01 AM

99 Asmaul Husna (Nama-nama Allah Yang Indah)
99 Asmaul Husna (Nama-nama Allah Yang Indah) - Dan Allah mempunyai nama-nama yang baik (yang mulia) maka serulah (dan berdoalah) kepadaNya dengan menyebut nama-nama itu, dan pulaukanlah orang-orang yang berpaling dari kebenaran dalam masa menggunakan nama-namaNya. Mereka akan mendapat balasan mengenai apa yang mereka telah kerjakan. (Surah Al-A'raf, ayat 180). "(Yaitu) orang yang beriman dan tenang tenteram hati mereka dengan "zikrullah". Ketahuilah dengan "zikrullah" itu, tenang tenteramlah hati manusia." Surah Ar-Ra'd, ayat 28. Dibawah ini 99 Asmaul Husna dan artinya.

99 Asmaul Husna

99 Asmaul Husna beserta Artinya :

1. Ar-Rahman = Maha Pemurah

2. Ar-Rahim = Maha Penyayang

3. Al-Malik = Maha Menguasai / Merajai

4. Al-Quddus = Maha Suci

5. Al-Salam = Maha Sejahtera

6. Al-Mukmin = Maha Melimpahkan Keamanan

7. Al-Muhaimin = Maha Memelihara / Mengawasi

8. Al Aziz = Maha Berkuasa / Mengalahkan

9. Al-Jabbar = Maha Perkasa

10. Al-Mutakabbir = Maha Memiliki Segala Keagungan

11. Al-Khaliq = Maha Pencipta

12. Al-Baari = Maha Menjadikan

13. Al-Musawwir = Maha Pembentuk

14. Al-Ghaffar = Maha Pengampun

15. Al-Qahhar = Maha Memaksa

16. Al-Wahhab = Maha Penganugerah / Pengkarunia

17. Al-Razzaq = Maha Pemberi Rezeki

18. Al-Fattah = Maha Pembuka

19. Al-Alim = Maha Mengetahui

20. Al-Qabidh = Maha Pengekang / Menyempitkan Rezeki

21. Al-Basit = Maha Melapangkan Rizki

22. Al-Khafidh = Maha Perendah / Merendahkan Derajat

23. Ar-Rafi = Maha Meninggikan Derajat

24. Al-Mu’izz = Maha Memuliakan

25. Al-Muzill = Maha Menghina

26. As-Sami = Maha Mendengar

27. Al-Basir = Maha Melihat

28. Al-Hakam = Maha Mengadili / Menetapkan Hukum

29. Al-Adil = Maha Adil

30. Al-Latif = Maha Lembut/Halus

31. Al-Khabir = Maha Waspada

32. Al-Halim = Maha Penyabar

33. Al-Azim = Maha Agung

34. Al-Ghafur = Maha Pengampun

35. Asy-Syakur = Maha Bersyukur

36. Al-Ali = Maha Tinggi

37. Al-Kabir = Maha Besar

38. Al-Hafiz = Maha Memelihara

39. Al-Muqit = Maha Menjaga

40. Al-Hasib = Maha Penghitung

41. Al-Jalil = Maha Mulia

42. Al-Karim = Maha Pemurah

43. Ar-Raqib = Maha Mengawasi

44. Al-Mujib = Maha Pengabul

45. Al-Wasik = Maha Luas

46. Al-Hakim = Maha Bijaksana

47. Al-Wadud = Maha Mengasihi

48. Al-Majid = Maha Mulia

49. Al-Baith = Maha Membangkitkan Semula

50. Asy-Syahid = Maha Menyaksikan

51. Al-Haqq = Maha Benar

52. Al-Wakil = Maha Mengurusi

53. Al-Qawiy = Maha Kuat

54. Al-Matin = Maha Kokoh

55. Al-Waliy = Maha Melindungi

56. Al-Hamid = Maha Terpuji

57. Al-Muhsi = Maha Penghitung

58. Al-Mubdi = Maha Memulai

59. Al-Muid = Maha Mengembalikan

60. Al-Muhyi = Maha Menghidupkan

61. Al-Mumit = Maha Mematikan

62. Al-Hayyu = Maha Hidup

63. Al-Qayyum = Maha Berdiri Sendiri

64. Al-Wajid = Maha Penemu

65. Al-Majid = Maha Mulia

66. Al-Wahid = Maha Esa

67. Al-Ahad = Maha Tunggal

68. As-Samad = Maha Menjadi Tumpuan

69. Al-Qadir = Maha Berupaya

70. Al-Muqtadir = Maha Berkuasa

71. Al-Muqaddim = Maha Mendahului

72. Al-Muakhir = Maha Mengakhiri

73. Al-Awwal = Maha Pertama

74. Al-Akhir = Maha Akhir

75. Az-Zahir = Maha Zahir

76. Al-Batin = Maha Batin / Tak Kelihatan Dzatnya

77. Al-Wali = Maha Memerintah / Menguasai

78. Al-Muta-Aali = Maha Tinggi dan Mulia

79. Al-Barr = Maha Membuat Kebajikan

80. At-Tawwab = Maha Menerima Taubat

81. Al-Muntaqim = Maha Memberi Hukuman

82. Al-Afuw = Maha Pengampun

83. Ar-Rauf = Maha Pengasih dan Penyayang

84. Malikul-Mulk = Maha Pemilik Kedaulatan Yang Kekal

85. Dzul-Jalal-Wal-Ikram = Maha Mempunyai Keagungan dan Kemuliaan

86. Al-Muqsit = Maha Adil

87. Al-Jami = Maha Mengumpulkan

88. Al-Ghaniy = Maha Kaya

89. Al-Mughni = Maha Memberi Kekayaan

90. Al-Mani = Maha Pencegah / Mempertahankan

91. Al-Darr = Maha Mendatangkan Mudharat

92. Al-Nafi = Maha Memberi Manfaat

93. Al-Nur = Maha Memberi Cahaya

94. Al-Hadi = Maha Memimpin dan Memberi Pertunjuk

95. Al-Badi = Maha Pencipta Yang Tiada Bandingannya

96. Al-Baqi = Maha Kekal

97. Al-Warith = Maha Mewarisi

98. Ar-Rasyid = Maha Pandai

99. As-Sabur = Maha Penyabar

Itulah 99 Asmaul Husna (Nama-nama Allah Yang Indah), semoga setelah mengetahui nama-nama baik bagi Allah, dapat menambah keimanan kepada-NYA. Amiin.

99 Asmaul Husna (Nama-nama Allah Yang Indah)
Share:

0 comments:

Post a Comment

 
Toggle Footer